CHECK VINA T&T


CHECK VINA T&T – Chứng minh thư của sản phẩm.
CHECK VINA T&T có thể giúp người tiêu dùng:
- Kiểm tra và xác thực nguồn gốc hàng hóa, sản phẩm.
- Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
- Cầu nối trung gian giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng.
- Tạo cộng đồng thông tin chia sẻ sản phẩm.
CHECK VINA T&T hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp sản xuất:
- Tạo kênh quảng cáo, giới thiệu thông tin sản phẩm, giá bán niêm yết tới tay khách hàng.
- Hỗ trợ chứng minh, quảng bá quyền sở hữu sản phẩm.
- Bảo vệ quyền lợi nhà sản xuất chính hãng.
- Ngăn chặn làm giả, làm nhái sản phẩm của doanh nghiệp
- Tạo dựng niềm tin với khách hàng.
-Tạo cộng đồng và cầu nối liên kết giữa doanh nghiệp và khách hàng.
CHECK VINA T&T không có chức năng chứng thực chất lượng sản phẩm.
CHECK VINA T&T sản phẩm được phát triển bởi VINA T&T.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


BƯỚC 1: Tải ứng dụng
BƯỚC 2: Tạo tài khoản
- Bấm vào đăng nhập -> Chọn đăng kí tại đây -> Nhập đầy đủ thông tin đăng kí (bỏ qua bước này nếu đã có tài khoản trên hệ thống).
BƯỚC 3: Quét QRCODE
- Bấm vào nút quét QRcode.
- Đưa tem Qrcode cần quét vào đúng cửa sổ quét.